Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary prof. Marcina Dylli. Na zakończenie studiów otrzymał Medal „Primus Inter Pares” dla najlepszego absolwenta roku 2015 za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz celująca ocenę ukończenia studiów. Od 2016 roku jest wykładowcą katowickiej Akademii Muzycznej. W 2019 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. W 2015 roku w duecie z Justyną Sobczak-Dyllą otrzymał tytuł „Most Distinguished Musicians” oraz „Debussy Special Mention” w ramach Międzynarodowego Konkursu „IBLA Grand Prize” w Ragusie (Włochy). Od 2019 roku wraz z prof. Markiem Nosalem współtworzy duet gitarowy ManoBlaise Duo. Za swoją działalność artystyczną był nagradzany takimi wyróżnieniami jak Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina, Nagroda Prezydenta Miasta Piły.

 

Przykładowe nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=XMUg2bkHPTI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=q0ngYs6bCnA
https://www.youtube.com/watch?v=hbd4AgXuN8k
https://www.youtube.com/watch?v=-i6LmEZ3XqQ

 

Powrót na stronę główną.