Praca nad głosem

Emisja głosu:

 • Fizjologiczny trening głosu, zgody z najnowszą wiedzą z dziedzin związanych z wokologią, m.in. logopedii, fizjologii i foniatrii
 • Praca nad przeprogramowaniem złych nawyków wokalnych na poprawną emisję
 • Polepszanie ruchliwości i elastyczności głosu
 • Poszerzanie skali głosu
 • Rozwiązywanie bieżących problemów wokalnych w utworach (trudne do zaśpiewania dźwięki, jak wysokie lub głośne fragmenty)
 • Korekta prawidłowej emisji w nietypowych technikach wokalnych (scream, growl, biały głos)

Stylistyka i interpretacja:

 • Dobór barwy głosu do wykonywanego utworu lub stylu muzycznego
 • Stylizacja głosu w utworze – ozdobniki, tricki wokalne itp.
 • Interpretacja utworu – praca metodą COLORS, stosowaną przez reżyserów na Broadway’u

Kondycja i profesjonalizm:

 • Przygotowanie do egzaminów i castingów
 • Przygotowanie do pracy z mikrofonem, pracy na scenie i w studiu nagrań
 • Treningi kondycyjne, przygotowanie do intensywnych występów i tras koncertowych

Powrót na stronę główną