Rehabilitacja głosu

Przy pracy nad głosem współpracujemy z foniatrami i logopedami, a
także fizjoterapeutami, aby zapewnić kompleksową opiekę nad głosem.
Nasi stali partnerzy to m.in. Logopeda -dr Barbara Sambor, foniatra -dr Marta Anioł-Borkowska oraz fizjoterapeuta -mgr Dominik Maślanka (https://fizjorestart.pl/)
W pracy nad głosem stosujemy metody rehabilitacji opracowane przez
najlepszych specjalistów dziedzinie terapii głosu: fizjologiczny trening głosu metodą Flow Phonation, Semi Ocluded Vocal Tract Exercices, Lax Vox i inne.
Naszym nauczycielem jest m.in. wybitny specjalista – dr Hubert Noé, austriacki lekarz-foniatra opiekujący się głosami artystów w operach w Wiedniu i Grazu, twórca metody Flow Phonation.

Powrót na stronę główną