GRAŻYNA DZWONOWSKA

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach (śpiew), Akademii Muzycznej w Katowicach (teoria muzyki, kompozycja, muzykoterapia) a obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W ramach doktoratu bada wpływ zajęć muzycznych na umiejętność twórczego myślenia i inteligencję emocjonalną dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Kilkukrotna laureatka gliwickiej nagrody Zwiastuny Talentu (jako nauczycielka/instruktorka) oraz finalistka projektu Miejsca Pracy w Kulturze i konkursu Nauczyciel Muzyki 2016.

Jako wokalistka i nauczycielka śpiewu propaguje ideę bezpiecznego, wszechstronnego i skutecznego kształcenia głosu zgodnie z założeniami metod mix singing i flow phonation.

Współorganizuje seminaria i warsztaty poświęcone problematyce emisji głosu, prowadzi zajęcia emisji głosu dla studentów arte- i muzykoterapii. Swój warsztat nauczycielski buduje w oparciu o wiedzę czerpaną od światowej sławy autorytetów w dziedzinie wokalistyki.

Od lat bierze udział w warsztatach i konferencjach poświęconych metodyce nauczania, technice i stylistyce śpiewu. Szkoliła się pod kierunkiem Deana Kaelina, Rocio Guitard, dr Huberta Noé, Mary Ann Kehler, Kim Chandler, Daniela Zangger-Borcha, Melissy Cross, Johna Henny`ego, a także polskich nauczycieli – m.in. Dominiki Płonki i Pauliny Kujawskiej.

Jej uczniowie byli wielokrotnie nagradzani na lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych, w tym na trzech kolejnych edycjach konkursu Minutowa Piosenka Klasowa (2014, 2015, 2016).

Powrót na stronę główną.